Показники лічильників

Оголошення

Нормативи питного водопостачання розробленні у відповідності до Закону України «Про житлово - комунальні послуги»

Читати далі »Шановні громадяни! Урядом внесено зміни до державних соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг.

Читати далі »
    

    

    

    

    


Регуляторна політика

• Аналіз впливу регуляторного акту

   Проект рішення виконкому Волочиської міської Ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів» :

    Назва регуляторного органу-виконавчий комітет міської Ради.

    Назва документу-«Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів».

    Розробник аналізу регуляторного впливу-Волочиське комунальне підприємство водопровідно-каналзаційного господарства  «Джерело».

    Контактний телефон :3-68-29.

    Опис проблеми.

    Згідно з рішенням виконкому №74 від 23.03.2015року «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів»були введені в дію з 23.03.2015 року тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення , на рівні 7,90 грн,за1 м?-за водопостачання, 5,20 грн,за1 м?-за водовідведення, з урахуванням ПДВ.

    На комунальному підприємстві ВКГ«Джерело» виникла критична ситуація,спричинена невідповідністю діючих тарифів на оплату з централізованого водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів. Як в наслідок підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах (отриманих від реалізації наданих послуг), в результаті чого зростає заборгованість за енергоносії, що може привести до припинення подачі електроенергії, виникне заборгованість по заробітні платі, і відповідно відрахування єдиного соціального внеску у Пенсійний Фонд, не буде можливості виконувати ремонтні роботи. Така ситуація ставить під загрозу стабільність водозабезпечення і водовідведення міста.

    На сьогодні діючі тарифи, які розраховані в цінах 2013 року не забезпечують повного відшкодування вартості, а їх виробництва та відшкодовують лише 72,7% необхідних витрат. Для своєчасного та якісного надання послуг вкрай необхідно врегулювати тарифи, які б відшкодовували планові витрати підприємства.

      Цілі регулювання

Запропонованим проектом рішення виконавчого комітету міської Ради «Про встановлення тарифів на оплату послуг централізованого водопостачання для всіх груп споживачів» пропонується встановити єдині тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення всіх груп споживачів. Прийняття даного рішення дає змогу провести тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення до рівня , що забезпечить:

-          утримання якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в місті на рівні нормативної, без збиткової діяльності КП ВКГ «Джерело» відповідно до вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» і статті 9 Закону України «Про ціни і ціноутворення»;

-          впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів;

-          стимулювання темпів зносу основних засобів підприємства.

Механізми регулювання

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про встановлення тарифів на послуги з централізованих водопостачання та водовідведення.

       Рішення виконкому Волочиської міської Ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення», у разі його прийняття , буде єдиним процедурним документом,відповідно до якого всім споживачам міста буде проводитись нарахування плати з послуги з централізованого водопостачання і водовідведення .

      Альтернативи

      Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотацій з міського бюджету, дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалась на підприємстві є досить складною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку порушується режим надання послуг і підприємство опиниться на межі банкрутства.

                                                     Обгрунтування

можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту.

         За підсумками роботи за 2014 рік підприємство одержало збитки в сумі 583,7 тис.грн

         Збиткова діяльність пов‘язана з невідповідністю тарифів тим витратам, які фактично несе підприємство. З незалежних від підприємства причин значно зросли виробничі витрати, зросла собівартість послуг, що обумовлена підвищенням цін на електроенергію,  покупні  комплектуючі  вироби, паливно – мастильні та інші матеріали, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та вартості всіх договірних робіт та послуг.

        Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення сформовані відповідно до вимог постанови КМУ № 869  від  01.06.2011р.Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з внесенням змін згідно  Порядку формування тарифів на послуги з централізованого  водопостачання  та  водовідведення , затвердженого  постановою  КМУ 532 від 01.10.2014р.

         До складу прямих матеріальних витрат входять: вартість сировини та основних матеріалів, що є основою для надання послуг які надає підприємство, комплектуючі вироби, допоміжних та інших матеріалів, які безпосередньо віднесені до процесу виробництва:

  - електроенергія (зростання з  1,052 грн./ кВт. в діючому тарифі  до 1,45 грн./кВт.  плановому  тарифі  на  38%.)

Водопостачання  - сума витрат по електроенергії в діючому тарифі 724,7 тис.грн. плановому  періоді – 1113,6 тис.грн., збільшення на 388,9 тис.грн.

Водовідведення  - сума витрат по електроенергії  в  діючому тарифі 155,7 тис.грн., плановому періоді  - 274,8 тис.грн., збільшення на 119,1 тис.грн.

Сума інших прямих матеральних витрат (хлор, допоміжні матеріали) зросла:

водопостачання: з 53.7 тис.грн., в діючому тарифі до 91.5 тис.грн. в плановому тарифі, на 37,8 тис.грн.  

водовідведення: з 77.9 тис.грн., в діючому тарифі  до 87.3 тис.грн. в плановому тарифі на 9,4 тис.грн

    Ця  складова   прямих  матеріальних   витрат   у повній  виробничій собівартості  складає 3%,

         Прямі  витрати  на оплату  праці – це заробітна плата  та інші доплати (нічні, шкідливість) робітникам, які зайняті наданням послуг.

Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2015 року., розмір мінімальної заробітної плати 1231 грн. В діючому тарифі врахована мінімальна заробітна плата 1194 грн., Фонд оплати праці розраховано згідно Галузевої угоди між Міністерством питань житлово–комунального господарства України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення  України  мінімальної  заробітної плати 1432,8 грн. (зростання з 1194 грн. до 1432,8 грн. 20 %).

  У повній виробничій собівартості частка прямих витрат на оплату праці з водопостачання зросла  на 17 %,що становить - 1,12 грн./ м3., водовідведенні на 38 %, і 1,65 грн./м3.

          До складу інших прямих витрат входять інші виробничі витрати, які безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, амортизація  виробничих основних засобів. 

 відрахування  на соціальні  заходи згідно класу ризику виробництва  37,87 %:

водопостачання: (зменшились з 243,9 тис.грн. в діючому тарифі, до 233,1 тис.грн. в плановому на -10,8 тис.грн. 4 %) .

водовідведення:  (зросли з 289,9 тис.грн. в діючому тарифі, до 475,9 тис.грн. в плановому на 186 тис.грн. 64 %)

- амортизаційні відрахування: водопостачання  - (зросли з 38,7 тис.грн. в діючому тарифі до 374,3 тис.грн. в плановому, 967,%),  водовідведення  - (зросли з 61,6 тис.грн.в діючому тарифі до 169,9 тис.грн. в плановому, 275,8 %).

- Інші  прямі витрати: водопостачання на 2015  рік. – 162,2 тис.грн. що складає 4 % у витратах повної собівартості послуг., 0,26 грн./м3.водовідведення-25,4 тис.грн,що складає 1% у витратах повної собівартості послуг., 0,04 грн./м3

         До складу  загальновиробничих  витрат  включено  витрати на управління виробництвом

 Сума загальновиробничих витрат зросла по водопостачанню - з 55,2,0 тис.грн. в діючому тарифі до 131,6 тис.грн. на 76,4 тис.грн. їх частка у витратах повної собівартості  становить

4 %, 0,26 грн./м3., водовідведенню  - з   79,7 тис.грн. в діючому тарифі, до 95,3 тис.грн. в плановому  тарифі, 3%, 0,13 грн./м3.

        До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

Адміністративні витрати  розподіляються відповідно  виробничій собівартості  послуг ліцензованих  галузей діяльності.

Сума адміністративних витрат зросла по галузі водопостачання з 65,6 тис.грн. в діючому тарифі до 611,1 тис.грн. в плановому.    931,5 %, 1,11 грн./м3.

по водовідведенню - з 93,8 тис.грн. в діючому тарифі до 442,5 тис.грн. 471,7 %, 0,56 грн./м3.

       Витрати на збут - це витрати, пов’язані з наданням послуг:

 Витрати на збут по водопостачанню зросли з 106,0 тис.грн. до 251,8 тис.грн, на 237,5%, 0,46 грн./м3., по водовідведенню з 153,2 тис.грню. в діючому тарифі до 182,3 тис.грн. 118,9 %, 0,21 грн./м3.

      Усього витрати повної собівартості послуг з водопостачання зросли з 1716,6 тис.грн. в діючому тарифі до 3648,0 грн. в плановому на 1931,4 тис.грн., 212,5 %., собівартість 1м.3 води зросла з 3,86 грн. в діючому тарифі до 6,58грн. в плановому тарифі.

 Усього витрати повної собівартості послуг з водовідведення зросли з 1900,3 тис.грн. до 3346,2 тис.грн. на 1445,9 тис.грн. 176,1%, собівартість  1м3. стоків зросла з 2,71 грн в діючому тарифі до 4,33 грн. в плановому тарифі.

РОЗРАХУНОК
Економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення

по Волочиському КПВКГ «Джерело»

 

Складові тарифу

Водопостачання

Водовідведення

 

Рівень затрат (тис.грн.)

Рівень витрат (1м3.грн)

 

Рівень затрат (тис.грн.)

Рівень витрат (1м3.грн)

 

Рівень затрат (тис.грн.)

Рівень витрат (1м3.грн)

З лічильниками

Без лічильників

І. Витрати операційної діяльності

3648,0

6,58

3523,3

6,25

3346,2

4,33

1. Витрати виробничої собівартості послуг в т.ч.:

2622,9

4,75

2498,2

4,42

2696,0

3,52

- Прямі матеріальні витрати

1268,3

2,32

1268,3

2,22

698,1

0,91

- Прямі матеріальні витрати на оплату праці

848,7

1,51

848,7

1,51

1732,7

2,26

- амортизаційні витрати

374,3

0,66

374,3

0,66

169,9

0,22

- змінні загально виробничі та постійні розподілені загально виробничі витрати

131,6

0,26

6,9

0,03

95,3

0,13

2. Адміністративні витрати

611,1

1,11

611,1

1,11

442,5

0,56

3. Витрати на збут

251,8

0,46

251,8

0,46

182,3

0,21

4. Інші операційні витрати

162,2

0,26

162,2

0,26

25,4

0,04

ІІ. Витрати фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

ІІІ Плановий обсяг надання послуг (всього тис. м3)

З лічильниками

Без лічильників

 

 

- в т.ч. населення (тис. м3)

379,2

 

111,4

 

376,4

 

- бюджетні установи (тис. м3)

 

 

36,3

 

34,9

 

- інші споживачі (тис. м3)

 

 

37,2

 

361,4

 

VI. ПДВ (20%)

 

1,32

1,25

 

0,87

 

V. Економічно обґрунтований тариф (грн.. м3)

 

7,90

7,50

 

5,20

 

ІV. Тариф для населення (грн. м3)

                  7,90

                7,50

5,20

 

- бюджетні установи (грн. м3)

7,50

5,20

 

- інші споживачі (грн. м3)

7,50

5,20

 

 Виходячи з розрахунків,  плановий середній тариф ( без ПДВ) на послуги водопостачання становить 6,47 грн за 1 куб.м , в тому числі для  населення з лічильниками 6,58 грн, для  населення без лічильників 6,25 грн,для бюджетних установ -  6,25 грн,  для інших споживачів 6,25 грн. Плановий середній тариф (без ПДВ) на послуги водовідведення становить 4,33 грн. за 1 куб. м, в тому числі для населення 4,33 грн, бюджетних установ -  4,33 грн., для інших споживачів 4,33 грн.

      Враховуючи вище викладене, підприємством пропонується наступна зміна тарифів.

Для населення з лічильниками

Діючі грн. за 1м?

Запропоновані грн. за 1м?

Відсоток

водопостачання

4,63

7.90

70.6

водовідведення

3,25

5,20

60

Для населення без лічильника

Діючі грн. за 1м?

Запропоновані грн. за 1м?

Відсоток

водопостачання

4,63

7.50

62

Водовідведення

3,25

5,20

60

Для бюджетних організацій

Діючі грн. за 1м?

Запропоновані грн. за 1м?

Відсоток

водопостачання

5,11

7.50

46.8

водовідведення

3,57

5,20

45.6

Для інших споживачів

Діючі грн. за 1м?

Запропоновані грн. за 1м?

Відсоток

водопостачання

5,78

7.50

29.7

водовідведення

4,72

5,20

10

 

 

     Варто зауважити, що до складу тарифів на послуги підприємства не включались витрати, які не мають відношення до їх надання, а саме: сума безнадійної дебіторської заборгованості, відрахування до резерву сумнівних боргів, штрафи, пеня.

Встановлення нових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення надасть можливість підприємству поліпшити не тільки фінансовий стан, але й якість послуг. Але слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акту, таких як:

-          підвищення цін і  тарифів на складові собівартості надання послуг, що не підлягають  регулюванню на місцевому рівні;

-          падіння обсягів виробництва послуг;

-          неплатежі споживачів за спожиті послуги.

При запровадженні підприємством енергозберігаючих технологій та заходів щодо зниження собівартості можна уникнути впливу вищезазначених негативних факторів.

Строк дії акта

Терміни дії акта запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нового нормативного акта.

     Показники результативності

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись за такими показниками:

-          рівень відшкодування витрат підприємства встановленими тарифами для всіх категорій споживачів;

-          показники прибутковості чи збитковості підприємства;

-          динаміка погашення кредиторської заборгованості;

-          якість наданих послуг (кількість скарг на неякісне надання послуг)

 

    Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись на підприємстві КП ВКГ «Джерело» статистичним методом.

 

Зауваження та пропозиції приймаються на протязі 30 календарних днів за контактним телефоном 3-68-29 і E-mail :  djerelo_vol@inbox.ru www. djerelovol.info

Пошук на сайті
Погода у Волочиську 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Слайд-шоу
Завантажте Flash Player для перегляду слайдшоу.

  

   каталог сайтів

   Проверка сайта Яндекс цитирования