Звіт про фінансово-господарську діяльність ВКП ВКГ”Джерело” за 2020 рік

Рішенням Волочиської міської ради  від 25.03.1992 року було створено комунальне підприємство  Волочиського комунального  підприємства  водопровідно-каналізаційного  господарства “Джерело” з метою задоволення потреб у послугах по водопостачанню та водовідведенню та реалізації, на основі отриманого прибутку, інтересів територіальної громади міста Волочиська.

       Майно підприємства належить до комунальної власності територіальної громади м.Волочиська і закріплене  за підприємством на праві господарського відання.

        Згідно даних бухгалтерського обліку (звіт про фінансові результати) отримано прибутки за 2020 рік 258,0 тис. грн. та за відповідний період минулого року  360,0 тис. грн. – прибутки

         Загальна сума доходів  підприємства  зросла відповідно з 2019 -15188,0 тис. грн. в  порівнянні з відповідним періодом 2020 р. 15389,0 тис. грн.

Аналіз  доходів та операційних витрат підприємства за елементами:

№ з/п
Найменування показника
Одиниці виміру

Звітний період

2020 рік

Відповід-ний період

2019 рік

1

Доходи всього

(без ПДВ),

у тому числі:

тис. грн.
15389,0
15188,0
від основної діяльності, в тому числі:
тис.грн.
13776,0

11871,0

інші доходи, в тому числі:
тис.грн.
1613,0

 3317,0

нші доходи (видача тех. умов послуги слюсарів і транспортні послуги, дільниця)            

тис.грн.
1613,0
3317,0
2
Витрати всього, в тому числі
тис. грн.
15131,0
14892,8
від основної діяльності
тис.грн.
14584,4
14612,1
інші витрати*:
тис.грн.
273,3
280,7
матеріальна допомога
тис.грн.
46,7

43,3

лікарняні
тис.грн.
188,8

188,6

соцвідрахування
тис.грн.
37,8

48,8

залишкова вартість ЗАЗ (Таврії)
тис.грн.
0

0

3
Фінансовий результат, у тому числі:
тис. грн.
258,0
    295,2
від основної діяльності (за мінусом податку на прибуток)
тис. грн.
258,0

295,2

4
Інвестиції  у розвиток виробництва
тис. грн.
0
0
5
Фонд оплати праці усіх працівників, у тому числі:
тис. грн. 
8002,3

7523,8

штатних працівників
тис.грн.
8002,3

7523,8

Середньо-спискова ч-ть усіх працівників, у тому числі: 
осіб
98
96
штатних працівників
осіб 
98
96
7
Середньомісячна заробітна плата, у тому числі:
грн.
6721

6531

штатних працівників
грн.
6721
6531
8

Діючий розмір мін. тарифної ставки роб-ка Ірозряду або мін-го окладу на кінець  звітного періоду

грн.
4199,65
4199,65
9
Кредиторська заборгованість, у тому числі:
тис.грн.
294,1
224,0
за товари, роботи, послуги*
тис.грн
294,1

224,0

з виплати заробітної плати **
тис.грн.
0
0
єдиний соціальний внесок
тис.грн.
0
0
за спожиті енергоносії
тис.грн.
0
0
по сплаті податків, з неї:
тис.грн.
0
0
до державного бюджету
тис.грн.
0
0
до бюджету міста
тис.грн.
0
0
інші поточні зобов’язання
тис.грн.
0
0
10
Дебіторська заборгованість, у тому числі:
тис.грн.
1867,0
1416,9
за надані послуги*, у тому числі: - населення
тис.грн.
1246,7
979,4
пільги і субсидія
тис.грн.
0
0
державного  бюджету
тис.грн.
-3,7
-7,1
місцевого бюджету
тис.грн.
0
-10,2
інші споживачі
тис.грн.
624,3

454,8

11
Сплата податків та зборів, у тому числі:
тис.грн.
317,8

438,2

надра
тис.грн.
211,4
246,8
екологія
тис.грн.
21,9
25,9
вода
тис.грн.
77,8
165,4
земля Волочиськ
тис.грн.
0,1
0,1
податок на прибуток
тис.грн.
6,6
0

Основну частку витрат складають витрати, пов’язані  із виплатою заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи.

За 2020 рік – 8002,3 тис.грн. заробітна плата, єдиний соціальний внесок  –  1554,5 тис. грн.

За 2019 рік – 7523,8  тис. грн. заробітна плата, єдиний соціальний внесок 1457,5 тис. грн.

Щодо подальшого плану розвитку підприємства-завдяки тісній співпраці керівництва підприємства з керівництвом міста, депутатським корпусом, керівниками усіх управлінь і відомств ,від яких залежить ефективність роботи Волочиського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства  “Джерело” існує чітке розуміння стратегічних цілей та тактичних кроків для їх досягнення.